Ringkasan Keperluan Dokumen Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik | REGISTRAR OFFICE
» Ringkasan Keperluan Dokumen Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik

Ringkasan Keperluan Dokumen Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik

 

RINGKASAN KEPERLUAN DOKUMEN UNTUK TUJUAN PEMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI AKADEMIK

Nota: * Muat turun Borang-borang berkaitan dalam Sistem Pengurusan ISO UPM di bawah kategori skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR), Pejabat Pendaftar

Dokumen

Jawatan Kenaikan Pangkat

Pensyarah Kanan (DS/DU52)

Profesor Madya (DS/DU54

Profesor (VK7)

Guru Bahasa

1.       Senarai Semak

Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Gred /52 (OPR/PEND/SS03/ PANGKAT 03) *

Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Madya (OPR/PEND/SS03/ PANGKAT 02) *

Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor (VK7) (OPR/PEND/SS03/ PANGKAT 01) *

-

2.       Surat

Permohonan melalui Dekan dan Ketua Jabatan

Permohonan melalui Dekan dan Ketua Jabatan

Permohonan melalui Dekan dan Ketua Jabatan

Permohonan melalui Dekan dan Ketua Jabatan

3.       Laporan Dekan

Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Gred 52 (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (C)) *

Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (B)) *

Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (A)) *

-

4.       Laporan Ketua Jabatan

Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Gred 52 (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (C)) *

Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (B)) *

Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (A)) *


Borang Laporan Dekan/Ketua Jabatan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Gred 52 (OPR/PEND/BR03/ LAPORAN 03 (C)) *

5.       Laporan Pengadil

2 orang

2 orang

3 orang

-

6.       Curriculum Vitae (CV)

2 salinan (hardcopy&Softcopy (CD))

2 salinan (hardcopy&Softcopy (CD))

2 salinan (hardcopy&Softcopy (CD))

1 salinan

(hardcopy&Softcopy (CD))

7.       Penerbitan

2 salinan

2 salinan

2 salinan

1 salinan

8.       Portfolio Pengajaran

2 salinan

2 salinan

2 salinan

1 salinan

9.       Senarai Penilai Bebas  (Kelulusan Senat)

 

3 orang

5 orang

-

10.   Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat

Rujuk kluster berkaitan:

 

 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Gred 52 (OPR/PEND/BR03/SKOR 03 (A)) *
  - Kluster Sains
  - Kluster Pertanian
  - Kluster Teknikal
 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Gred 52 (OPR/PEND/BR03/SKOR 03 (B)) *

-  Kluster Sains Sosial

atau 

 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pensyarah Gred 52 (OPR/PEND/BR03/SKOR 03 (C)) *

-  Kluster Perubatan (Klinikal)

Nota – Calon yang mempunyai kelayakan PhD tidak perlu mengemukakan Borang Skor Markah Kenaikan Pangkat.

 

Rujuk kluster berkaitan:

 

 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (A)) *
  - Kluster Sains
  - Kluster Pertanian
  - Kluster Teknikal
 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (B)) *

-  Kluster Sains Sosial

atau 

 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Madya (OPR/PEND/BR03/SKOR 02 (C)) *

-  Kluster Perubatan (Klinikal)

Rujuk kluster berkaitan:

 

 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor (OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (A)) *
  - Kluster Sains
  - Kluster Pertanian
  - Kluster Teknikal
 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor (OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (B)) *

-    Kluster Sains Sosial

atau

 1. Borang Skor Markah Kriteria Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor (OPR/PEND/BR03/SKOR 01 (C)) *

-    Kluster Perubatan (Klinikal)

-

11.   Borang Maklumat Am Calon

Borang Maklumat Am Calon Permohonan Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik (OPR/PEND/BR03/ MAKLUMAT AM) *

Borang Maklumat Am Calon Permohonan Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik (OPR/PEND/BR03/ MAKLUMAT AM) *

Borang Maklumat Am Calon Permohonan Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik (OPR/PEND/BR03/ MAKLUMAT AM) *

-

12.   Borang KPI

-

-

Borang Cadangan KPI Minimum Kenaikan Pangkat/Peningkatan Gred Profesor (OPR/PEND/BR03/KPI) *

-


 

Updated:: [amir_peli] Updated:: 06/04/2017 [syazaliyana]

MEDIA SHARING

REGISTRAR OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389471527
0389472007
C1542674131