PERKHIDMATAN | PEJABAT PENDAFTAR

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Kami di Pejabat Pendaftar sentiasa komited dan akan memberi perkhidmatan yang terbaik, mesra dan profesional kepada semua. 
Antara perkhidmatan yang disediakan di Pejabat Pendaftar untuk Kakitangan UPM adalah seperti tersebut dibawah. 

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia menguruskan perancangan perjawatan, pelantikan sumber manusia,...selanjutnya...
Bahagian Governan dan Integriti (BGI) berperanan mengawal selia, menyelaras dan memantau...selanjutnya...
Dalam melahirkan bakat yang berprestasi tinggi dalam kalangan staf, latihan merupakan salah satu...selanjutnya...
Pengenalan Seksyen ini berperanan seperti berikut:  menguruskan pentadbiran dan kewangan...selanjutnya...
BWDbRA:17:30