DOKUMEN | PEJABAT PENDAFTAR
» DOKUMEN

DOKUMEN

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
1
Nota Serah Tugas
2
Format Ringkasan Penyelidikan, Penerbitan Dan Penyeliaan Pelajar
3
Lampiran Pencalonan Anugerah Fellowship Naib Canselor Tahun 2021
4
Lampiran E Ringkasan Maklumat Kumpulan Pelaksana
5
Lampiran C Ringkasan Maklumat Kumpulan P&P Akademik
6
Lampiran D Ringkasan Maklumat Kumpulan P&P Bukan Akademik
7
Garis Panduan Pertukaran Penempatan Tempat Bertugas dan Pusingan Kerja Pegawai UPM
8
PERTUKARAN PENEMPATAN TEMPAT BERTUGAS BAGI KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK (PENGURUSAN DAN PROFESIONAL) DI UPM TAHUN 2021

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT (Sila rujuk bahagian Dokumen Rujukan untuk Kriteria Kenaikan Pangkat)
9
Ringkasan Keperluan Dokumen Untuk Tujuan Permohonan Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik
10
Profesor Pelawat Kehormat

SEKSYEN PELANTIKAN
11
Kriteria Pelantikan dan KPI Pensyarah Universiti
12
Kriteria Pelantikan dan KPI Profesor Kontrak
13
Pre-Departure Preparation Checklist (international Staff)
14
Visa Application Flow Chart
15
Skim Perkhidmatan (Akademik) Universiti Putra Malaysia
16
Skim Perkhidmatan (Bukan Akademik) Universiti Putra Malaysia
17
Garis Panduan Rayuan Semakan Semula Penetapan Gaji Permulaan
18
Skim Perkhidmatan Personel MySTEP
19
Senarai Semak Permohonan Pelantikan Baharu & Pelantikan Semula Kontrak Bukan Akademik
20
Garis Panduan Pengurusan Peletakan Jawatan Pekerja Universiti Putra Malaysia
21
Pusat Tanggungjawab ZON E
22
Pusat Tanggungjawab ZON C
23
Pusat Tanggungjawab ZON A
24
Pusat Tanggungjawab ZON D
25
Pusat Tanggungjawab ZON B
26
Borang Permohonan Jawatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional
27
Borang Permohanan Jawatan Kumpulan Pelaksana

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
28
SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29 MELALUI PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL)
29
SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR GRED N41 MELALUI PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL)
30
SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU TADBIR GRED N19 MELALUI PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL)
31
JADUAL PEPERIKSAAN PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL) SIRI 1 TAHUN 2023

SEKSYEN PEMBANGUNAN ORGANISASI
32
Garis Panduan Pemilikan dan Perisytiharan Harta Staf UPM
33
Garis Panduan Dan Tatacara Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
34
Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar
35
Kit Panduan Mengurus Staf Tidak Hadir Bertugas
36
Peraturan dan Syarat Pemegang Ekuiti
37
Borang Pemegangan Ekuiti
38
Garis Panduan dan Tatacara Pelucuthakan Emolumen
39
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN KES GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA
40
GARIS PANDUAN PERLINDUNGAN EKSPLOITASI DAN PENDERAAN SEKSUAL (PSEA) - BM
41
GUIDELINES ON PROTECTION FROM SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE (PSEA) - BI

SEKSYEN SARAAN DAN PRESTASI
42
BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN
43
BAYARAN INSENTIF TUGAS PENGURUSAN STOR
44
TRENGKAS DWI BAHASA
45
Bayaran Insentif Bertugas Di Bilik Mayat
46
Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu
47
Elaun Tugas Pemandu Kenderaan
48
Borang Permohonan Pengambilan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Staf (ELPPT)
49
Borang Elaun Pembantu Khas
50
Borang Permohonan Tambang Percuma ke Luar Negeri (TPKLN)
51
Proses Penilaian Prestasi Tahunan
52
Pembentangan LPPT 2018
53
Slide Roadshow e-LPPT Akademik 2018
54
Penambahbaikan e-LPPT Akademik 2018
55
Borang Tuntutan Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Bagi Bayaran Secara Pro Rata

SEKSYEN CUTI DAN PERSARAAN
56
Garis Panduan Pendaftaran Anak Kurang Upaya
57
Perbandingan Skim KWSP dan Pilihan Pencen, Ganjaran atau Faedah Lain
58
Borang Perakuan Pemberian Taraf Berpencen
59
BORANG WAKTU KERJA BERPERINGKAT
60
Borang Laporan Pakar Anak Kurang Upaya
61
Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita
62
PERSARAAN PILIHAN
63
Borang Permohonan Cuti Bersalin Tanpa Gaji (Tanpa Dibayar Emolumen) Bagi Pegawai Lantikan Kontrak
64
Borang Cuti Bersalin (Kontrak)
65
PERSARAAN WAJIB
66
BORANG SKIM A BERWAKIL (URUSAN PERSARAAN)
67
Borang Tawaran Opsyen bagi KWSP (Berkuat kuasa mulai 01/01/2023)

SEKSYEN PERKHIDMATAN INTERVENSI
68
Dasar Pemisah

SEKSYEN PERUBATAN DAN PERHUBUNGAN PEKERJAAN
69
Senarai Utama Panel Hemodialisis UPM
70
Senarai Utama Klinik Panel UPM Sesi 2021-2024
71
Borang Permohonan Mendiami Rumah Kakitangan UPM
72
BORANG PERUBATAN 1-09 (JPA)
73
Borang Perubatan 2-09 (JPA)
74
Borang Permohonan Klinik Panel UPM
75
Brosur Tabung Kebajikan Staf UPM
76
Borang persetujuan potongan gaji untuk tabung kebajikan staf UPM
77
Borang permohonan bantuan tabung kebajikan staf UPM
78
Borang Tuntutan Perbelanjaan Rawatan Perubatan
79
Format Surat Akuan Penerimaan Bayaran Tunai Bantuan Mengurus Jenazah
80
Borang Penambahan/Perubahan Maklumat Tanggungan
81
Skim Kemudahan Perubatan Pegawai dan Pesara UPM

SEKSYEN CUTI BELAJAR
82
Garis Panduan Latihan Penyelidikan
83
Garis Panduan Latihan Sub Kepakaran
84
Garis Panduan Latihan Pasca Kedoktoran
85
Garis Panduan Pemantauan Pegawai Yang Telah Melapor Diri
86
Garis Panduan Cuti Belajar Pegawai Bukan Akademik
87
Garis Panduan Pemberian Diskaun 50% Yuran Pengajian
88
Senarai Semak Permohonan Cuti Belajar
89
Borang Permohonan Cuti Belajar
90
Borang Permohonan Latihan Sub Kepakaran
91
Borang Permohonan Cuti Sabatikal
92
Borang Permohonan Menangguh Cuti Sabatikal
93
Borang Permohonan Latihan Pasca Kedoktoran
94
Borang Permohonan Latihan Penyelidikan
95
Borang Tuntutan Elaun Tesis (KPT)
96
Borang Tuntutan Elaun Tesis (UPM)
97
Borang Melapor Diri Tamat Cuti Sabatikal
98
Borang Melapor Diri Tamat Latihan Pasca kedoktoran
99
Borang Melapor Diri Tamat Latihan Penyelidikan
100
Borang Melapor Diri Tamat Latihan Sub Kepakaran
101
Borang Melapor Diri Dari Cuti Belajar
102
Borang Laporan Akhir (Sabatikal/SubKepakaran/Pasca Kedoktoran)
103
Borang Maklumat Sesi Perkongsian Selepas Tamat Cuti Sabatikal
104
Borang Permohonan Jawatan Tenaga Akademik Muda (TAM)
105
Borang Senarai Semak Permohonan Cuti Sabatikal
106
Panduan Cuti Sabatikal
107
Borang Pemberitahuan Alamat Perhubungan Semasa Latihan Jangka Sederhana/Panjang

AKTA&PERLEMBAGAAN/STATUT/DASAR/PK/GP/AP
108
Dasar UPM Vaksinasi COVID-19 2021
109
AP Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 Pegawai UPM
110
GP Pengurusan Vaksinasi COVID-19 Pegawai UPM
111
Pekeliling Perkhidmatan UPM Bil. 1 Tahun 2022 Pindaan Dasar dan Peraturan GCR
112
Dasar Universiti Putra Malaysia (Pelaburan Kewangan) 2022 - BM
113
Dasar Universiti Putra Malaysia (Pelaburan Kewangan) 2022 - BI
114
Statut UPM (Takrif dan Makna) 2021
115
Statut UPM (Ketua Pustakawan)(Pindaan)2021
116
PP Bil 4/2020
117
PP Bil 16/2007
118
PP Bil 4/2018
119
Dasar UPM (Vaksinasi Covid-19)(Pemansuhan) 2022
120
Dasar UPM (Vaksinasi Covid-19)(Pemansuhan) 2022
121
AP UPM 1_2022 - Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 UPM (Pemansuhan)
122
PPend UPM Bil.1_2022 Panggilan Hormat & Kaedah Penggunaannya
123
AP Bil. 1 2021 Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 Bagi Pegawai UPM

SEKSYEN GOVERNAN
124
Format Kertas Kerja Kelulusan LPU
125
Format Kertas Kerja Pengesahan LPU
126
Format Kertas Ringkasan Eksekutif
127
Jadual & Panduan Kertas Kerja Mesyuarat LPU 2023

SEKSYEN INTEGRITI
128
[01] PENYATA PRINSIP TIADA HADIAH DAN KERAIAN
129
Garis Panduan Integriti Akademik
130
[02] MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH
131
[03] PEKERJAAN LUAR SATU KESALAHAN
132
[04] KEPERLUAN ISYTIHAR HARTA
133
[05] GANGGUAN SEKSUAL
134
[06] PLAGIAT
135
Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2014 | Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Keraj

SEKSYEN LATIHAN
136
Garis Panduan Kursus Pengkhususan Pos Basik
137
Garis Panduan Latihan Persediaan Persaraan
138
Garis Panduan Latihan Profesional
139
Garis Panduan Latihan Sangkutan
140
Garis Panduan Pelaksanaan Penalti
141
Garis Panduan Mengikuti Latihan Polis Bantuan
142
Borang Lapor Diri Latihan Pos Basik
143
Borang Lapor Diri Latihan Profesional
144
Borang Lapor Diri Latihan Sangkutan
145
kriteria Pemberian Sijil Penyertaan

PENGURUSAN FAIL AM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
146
Klasifikasi Fail Am UPM
147
Panduan Pengurusan Fail dan Rekod Universiti Putra Malaysia
148
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN PERLINDUNGAN DOKUMEN RASMI DI UPM
149
Borang 1: Jadual Pelupusan Rekod
150
Borang 2: Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam
151
Borang 3: Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Elektronik
152
Borang 4: Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakaunan
153
Borang 5: Permohonan Bagi Pelupusan Fail
154
Borang 6: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Kartografi
155
Borang 7: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Seni Bina
156
Borang 8: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Pandang Dengar
157
Borang 9: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Terbitan & Bahan Bercetak
158
Borang 10: Permohonan Bagi Pelupusan Rekod Elektronik
159
Borang 11: Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam
160
Borang 12: Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam

SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
161
Borang Permohon Perkhidmatan Kenderaan
162
Borang Permohonan Kemudahan Insuran Ke Luar Negara
163
Borang Penyelenggaraan Kemudahan dan Infrastruktur
164
Borang Tempahan Kemudahan Pejabat Pendaftar
165
Borang Tempahan Penyediaan Makanan
166
Borang Pinjaman Aset ICT

SLIDE PENGURUSAN REKOD
167
Pengenalan Kepada Pengurusan Rekod
168
Perundangan dan Peraturan Dalam Pengurusan Rekod
169
Pewujudan Penawanan dan Penutupan Fail
170
Penggunaan dan Penyenggaraan Rekod
171
Keperluan Bilik Registri dan Bilik Rekod
172
Pelupusan Rekod Kerajaan

TAKWIM LATIHAN
173
Takwim Latihan 2018
174
Takwim Latihan 2019
175
Takwim Latihan 2020
176
Takwin Latihan 2021
177
Takwin Latihan 2022
178
Takwim Latihan 2023

TEMPLAT SENARAI EDARAN SURAT RASMI
179
Template Minit Surat
180
Templat Senarai Edaran (Ketua-Ketua Pentadbiran) 2021
181
Templat Senarai Edaran (Ketua-Ketua PTJ) 2021

PENGURUSAN LEAN
182
Slide Pengurusan Lean - Value Mapping Stream
183
Peranan MPC dalam Pengurusan Lean

Piagam Pelanggan
184
LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PENDAFTAR 2021
185
PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2022
186
PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2023

PERKONGSIAN PERKARA BAHARU BERKAITAN SUMBER MANUSIA
187
Pengurusan Dasar dan Pentadbiran
188
Perkhidmatan AMAL PUTRA
189
Projek Formulasi Agihan Staf Bukan Akademik
190
Pengurusan Staf Bermasalah
191
Pelan Penggantian
192
Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
193
Cuti dan Pesaraan

Berita 2020
194
Lampiran B Syarat, Kriteria, Pemberat dan Skala Markah AFNCKPP
195
Lampiran C Ringkasan Maklumat P&P Akademik
196
Lampiran D Ringkasan Maklumat P&P Bukan Akademik
197
Lampiran E Ringkasan Maklumat Pelaksana

GARIS PANDUAN PERMOHONAN BAYARAN YURAN KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL
198
GARIS PANDUAN PERMOHONAN BAYARAN YURAN KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL
199
BORANG PERMOHONAN BAYARAN YURAN KEAHLIAN BADAN PROFESIONAL

E-Book
200
Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi Kepemimpinan Pentadbir Universiti Awam

Nota - Program Transformasi Minda 2022
201
PTM Siri 4 - Cabaran Kewangan Isi Rumah Masa Kini
202
PTM Siri 4 -Gangguan Seksual ZeroSea
203
PTM Siri 4 - Cuti Belajar
204
PTM Siri 4 - Latihan Staf
205
PTM Siri 4 - Pelang Penggantian
206
PTM Siri 4 - Kenaikan Pangkat
207
PTM Siri 4 -Larangan dan Hukuman tatatertib
208
PTM Siri 4 - Pelantikan
209
PTM Siri 4 - Cuti dan Pengesahan Jawatan
210
PTM Siri 4 - Peperiksaan Perkhidmatan
211
PTM Siri 4 - Perubatan dan Perhubungan Pekerja
212
PTM Siri 4 - Saraan dan Prestasi
213
PTM Siri 4 -Integriti Kumpulan dan Sahsiah Diri
214
PTM Siri 4 - Integriti
215
PTM Siri 4 - Kepatuhan Kepada Peraturan Universiti
216
PTM Siri 4 - Mengutamakan Masyarakat dan Pelanggan
217
PTM Siri 4 - Pemikiran Kreatif dan Inovatif
218
PTM Siri 4 - Pengenalan dan Hala Tuju UPM
219
PTM Siri 4 - Pengurusan Aset
220
PTM Siri 4 - Pengurusan Hasil dan Kewangan
221
PTM Siri 4 - Perlembagaan UPM
222
PTM Siri 4 - Sistem Pengurusan Kualiti

GARIS PANDUAN PERLINDUNGAN EKSPLOITASI DAN PENDERAAN SEKSUAL (PSEA) - BM
223
Slide Kursus Pembentukan Pasukan

Nota Bengkel / Latihan - 2023
224
Bengkel Penyelarasan Modul PTM UPM
225
Slide Kursus Pembentukan Pasukan
PEJABAT PENDAFTAR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397691527
0397691527
0389472007
BWDbTA6:19:03